CLICK VÀO ĐÂY để nhận GIFTCODE miễn phí

Nếu gặp vấn đề trong tài khoản hãy nhanh chóng truy cập vào link contact facebook 2019. Nơi đây là các trang được Facebook cung cấp để người dùng báo cáo, kháng nghị, mở khóa nick facebook

Có rất nhiều link contact facebook khác nhau tùy thuộc vào mỗi vấn đề bạn gặp phải. Để tiện cho việc tìm kiếm thì dưới đây mình có tổng hợp được 200 link contact facebook mới nhất. Chắc chắn tất cả mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết trong nháy mắt.

link contact facebook 2019

Tổng hợp link contact facebook 2019

Link báo cáo vi phạm quyền riêng tư

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

Link contact facebook

Link báo cáo 13 tuổi

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

Link báo cáo 14 tuổi

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Link báo cáo tống tiền

https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371

200 link contact Facebook

Link báo cáo giả mạo

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

200 link contact facebook

Link cáo cáo tù nhân

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

link contact facebook 2019

Link báo cáo web xxx

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

Link báo cáo chứng tử

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Link báo cáo tưởng nhớ

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Link báo cáo tự tử

https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423

Link Unlock

Link unlock 13T

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Link đổi tên

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Link xác nhận danh tính

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Link mở khóa tài khoản FAQ

https://vi-vn.facebook.com/help/contact/317389574998690

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

200 link contact Facebook

Link unlock tên giả

https://www.facebook.com/help/contact/23784333627423

Link xác nhận tài khoản

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Link đổi ngày sinh

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Thay đổi tên theo ngôn ngữ

https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

Link unlock tuởng nhớ

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

Link unlock mã phê duyệt

https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

Link phản hồi hoặc báo cáo rằng một cái gì đó bị hỏng

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Link quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa hình

https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196

https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903

https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948 (đất nước của bạn)

Link ảnh hồ sơ trên trang Đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550

Link quyền riêng tư – yêu cầu Xóa Video

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Link báo cáo yêu cầu ảnh và video trên Instagram

https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470

Link báo cáo vấn đề với Webcam trên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Link hỗ trợ thanh toán facebook

https://www.facebook.com/help/contact/326520857454699

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417

Link đăng nhập để xem trang lỗi

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Link kiểm tra quản trị Bảo mật

https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

Link phản hồi nhắm mục đích tiêu trang

https://www.facebook.com/help/contact/266897100086640

Link ảnh tiểu sử trên trang đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550

Link báo cáo vấn đề với Trang chủ nguồn cấp dữ liệu tin tức

https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

Link đánh giá trang cộng đồng đã tạo

https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537

Link phản hồi các trang thông tin

https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

https://www.postplanner.com/blog/improve-social-media-marketing/

Link phản hồi quảng cáo facebook

https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

Link báo cáo văn bản trên điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Link báo cáo sự cố trên điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

Link kiểm tra An ninh Ngăn chặn Đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

Link báo cáo sự cố Đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/165689550293117

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Link anh tiểu sử trên trang đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550

Link phản hồi của bạn về Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Link phản hồi của bạn về Facebook cho Mọi Điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

Link phản hồi của bạn về Các trang Thông tin chi tiết

https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

Link phản hồi của bạn về Các Quảng cáo Phản hồi

https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

Link Không xác nhận gmail

https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Link địa chỉ gmail Đã Sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

Link báo cáo bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Link báo cáo xâm phạm quyền riêng tư

https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952

Yêu cầu Khiếu nại về Nhãn hiệu

https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632

Link biểu mẫu Báo cáo Nhãn hiệu

https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647

https://www.facebook.com/help/contact/550816094977939

Link yêu cầu dữ liệu của trẻ em

https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

Link báo cáo một đứa trẻ vị thành niên

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

Link yêu cầu Trợ giúp với Cài đặt Quảng cáo của với trẻ em

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

Link đánh giá Đang chờ Quảng cáo

https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726/?ref=u2u

Link yêu cầu Thanh toán Quảng cáo

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

Link ứng dụng Truy cập Tiêu chuẩn API Quảng cáo của Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/517221111658494

Link quảng cáo trên Facebook & Tổng quan và Mẹo

https://www.facebook.com/help/contact/?id=182324931857643
https://www.postplanner.com/blog/how-to-create-facebook-ads-that-work/ (cải thiện quảng cáo)

Link tài khoản vô hiệu không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167692083333796 (nhiều tài khoản)
https://www.facebook.com/help/contact/?id=199052956872279 (trẻ em vị thành liên)

Link khiếu nại Tài khoản Khuyết tật – Yêu cầu ID

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339/

Link tài khoản lừa đảo
https://www.facebook.com/help/contact/321804254561747

Link tài khoản cá nhân của tôi đang ở trong một tiểu bang đặc biệt Memorialized

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

Link tài khoản cá nhân của tôi bị vô hiệu

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/?id=260749603972907

Link báo cáo Tài khoản Người mạo danh Ưu tiên Tốc độ Cao

https://www.facebook.com/help/contact/?id=24279893580251

Link báo cáo tài khoản Người khiếm thị

https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

Link khả năng Tiếp cận cho Người Khuyết tật

https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

Link ứng dụng Truy cập Tiêu chuẩn API Quảng cáo của Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/517221111658494

Link yêu cầu dữ liệu cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Link yêu cầu Truy cập vào Cổng đối tác Di động

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Link contact facebook mở khóa block tính năng

https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151

Link xóa email trên tài khoản

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

Link số điện thoại bị lỗi

https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

Link vấn đề về SMS

https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831

Link xóa sđt trên tài khoản

https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667

Link báo cáo vấn đề đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Link Unlock Group

https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584

Link không nhận số điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

Note: Có một số link đã bị die do Facebook cập nhật, bạn hãy gửi lại link đó cho mình nếu thấy không vào được.

Link contact facebook dùng để làm gì

Các đường link contact facebook được dùng để kháng cáo, bảo vệ tài khoản, báo cáo người đã mất… nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn. Những trang này do Facebook tạo ra cho chúng ta tự động gửi các vấn đề mình đang gặp phải tới đội ngũ Facebook. Sau đó họ sẽ giải quyết vấn đề nhanh nhất trong 24 giờ.

CLICK VÀO ĐÂY để nhận GIFTCODE miễn phí