CLICK VÀO ĐÂY để nhận GIFTCODE miễn phí

Code xóa bạn bè facebook được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Các bạn đang có quá nhiều bạn bè ảo trong danh sách bạn bè. Nhưng không biết phải làm như thế nào để hủy kết bạnh nhanh nhất. Vậy thì hãy dùng cách sử dụng code xóa bạn bè ảo trên facebook dưới đây của cachmokhoanickfb.com, đảm bảo chỉ trong 2 phút là xong.

Mẹo Facebook này được mình hướng dẫn chi tiết có hình ảnh minh họa. Nhưng các bạn cần phải nhớ nó chỉ được thực hiện trên máy tính thôi nhé. Và sau đây sẽ là các bước chi tiết mời các bạn cùng đón đọc.

Code xóa bạn bè ảo không tương tác trên facebook

javascript: (function([, c]) {
return c.uid ? void(console.log(‘#’, ‘hello ‘, c.info.NAME), Promise.resolve().then(c.getFriends.bind(c)).then(d => d.removeFriends()).then(d => console.log(‘# removed’, d.filter(Boolean).length, ‘ friends’) || console.log(‘# can\’t remove’, d.filter(f => !f).length, ‘ friends’)), console.log(‘created with \u2764 by Hupote \u2764’.concat(‘\n’, ‘https://hupote.blogspot.com’, ‘\n’, ‘https://hupote.blogspot.com/2018/06/code-xoa-ban-be-ao-bi-die-bi-faq.html’))) : console.log(‘# login required’)
})([
[97, …[110, 99, 109, 115, 46, 115, 121, 115, 116, 101, 109, 115]], {
getFriends() {
return this.fetch(‘/ajax/typeahead/first_degree.php’, {
qs: {
viewer: this.uid,
‘filter[0]’: ‘user’,
‘options[0]’: ‘friends_only’,
__user: this.uid,
__a: 1,
__pc: ‘PHASED:DEFAULT’
}
}).then(c => c.text()).then(c => JSON.parse(c.substr(9)).payload.entries.map(d => d.uid)).then(c => {
return this.friends = […new Set(require(‘InitialChatFriendsList’).list.map(d => parseInt(d.replace(/-[0-9]$/, ”))))].filter(d => !!!c.includes(d)), this
})
},
delay() {
let c = Array.from(arguments).shift();
return new Promise(d => {
setTimeout(() => d(), c)
})
},
removeFriends() {
return this.success = 0, this.speed = Math.pow(10, (this.friends.length + []).length – 1), Promise.all(this.friends.map((c, d) => this.delay(++d * this.speed).then(() => this.remove(c)).then(f => {
return f && console.log(‘# removed’, c, `${(100*(++this.success/this.friends.length)).toFixed(2)}%`), f
})))
},
remove() {
let c = Array.from(arguments).pop(),
d = new FormData;
return d.append(‘fb_dtsg’, this.fb_dtsg), d.append(‘__user’, this.uid), d.append(‘uid’, c), d.append(‘unref’, ‘bd_friends_tab’), d.append(‘__a’, ‘-1’), d.append(‘__af’, ‘iw’), d.append(‘__be’, ‘-1’), d.append(‘__pc’, ‘PHASED:DEFAULT’), this.fetch(‘/ajax/profile/removefriendconfirm.php’, {
method: ‘POST’,
body: d
}).then(f => f.text()).then(f => !!!JSON.parse(f.substr(9)).error)
},
fetch(c, d) {
return fetch(`${c}?${this.http_build_query(d.qs||{})}`, Object.assign({}, {
credentials: ‘include’
}, d))
},
http_build_query: c => Object.keys(c).reduce((d, f) => d.push([f, c[f]].map(encodeURIComponent).join(‘=’)) && d, []).join(‘&’),
uid: (document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/) || [, alert(‘Please log in facebook before remove friends’)]).pop(),
fb_dtsg: (require(‘DTSGInitialData’) || {}).token,
info: require(‘CurrentUserInitialData’)
}
]);

Đoạn mã trong phần đóng khung ở trên là code hủy kết bạn trên facebook hãy copy chúng trước đã.

Tiếp theo các bạn đăng nhập vào Facebook bằng trình duyệt Chorme nhé. Khi đã đăng nhập vào tài khoản rồi thì tại đây bạn nhấn F12.

code xoa ban be ao facebook

Một giao diện mới sẽ hiện ra, bạn tìm tới chữ Console nhấn vào đó. Kéo xuống bên dưới có khoảng trống phần > thì dán code vừa copy được vào, nhấn Enter để hoàn tất.

code xoa ban be ao facebook

Kết quả bạn sẽ thấy nó chạy và thống k ra số lượng người đã hủy kết bạn. Nếu như không có gì tức là trên tài khoản bạn đang dùng không có bạn bè ảo.

Code xóa bạn bè ảo trên facebook mới nhất

Các bạn thấy thủ thuật này có nhanh và dễ thực hiện không. Chúng ta chỉ mất vài phút để thanh lọc bạn bè cho tài khoản của mình. Nếu có câu hỏi nào về bài viết code xóa bạn bè 2019 thì hãy bình luận xuống bên dưới nhé.

CLICK VÀO ĐÂY để nhận GIFTCODE miễn phí